Dr Anna Augustyniuk Kram
Dr Anna Augustyniuk Kram

Dr Anna Augustyniuk-Kram

Specjalizacja       

mikrobiologia i ekologia gleby, ekologia grzybów owadobójczych, biologiczne metody zwalczania szkodników

Przebieg Pracy zawodowej

 • 1997–2002, Instytut Ekologii PAN.
 • 2002–2013, Centrum Badań Ekologicznych PAN/PAN CBE.
 • od 2007, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Ekologii i Bioetyki.

Wizyty zagraniczne

 • 1997–1999, Tygodniowe wizyty w ramach współpracy naukowej z Instytutem Ochrony Roślin w Mińsku Białoruskim.
 • 1999, Dwutygodniowy pobyt w Instytucie Botaniki Rosyjskiej Akademii Nauk i Instytucie Ochrony Roślin w St. Petersburgu w celu nauki identyfikacji do gatunku grzybów glebowych, w tym owadobójczych.
 • 1999–2006, Tygodniowe wizyty w Instytucie Mikrobiologii Białoruskiej Akademii Nauk w ramach wspólnego projektu: „Badanie mikroorganizmów antagonistycznych i owadobójczych w celu zastosowania ich w integrowanym zwalczaniu chorób i szkodników roślin”.
 • 2001, Czteromiesięczne stypendium naukowe w Royal Veterinary and Agricultural University w Kopenhadze (Dania).
 • 2016 (10-14. X), Studyjna wizyta w Uniwersytecie Rolniczym w Islandii. Wyjazd z programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Nawiązanie współpracy w projekcie „WETWOOD: the greenhouse gas balance of an unmanaged and afforested drained peatland”

Pełnione funkcje

 • 2008-2016, Reprezentant młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału.
 • od 2012, Członek Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
 • Od 2016, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki ds. promocji i kontaktów ze szkołami

Uczestnictwo w projektach

 • 2003–2005, Wspólny projekt z Instytutem Mikrobiologii Białoruskiej Akademii Nauk „Badanie mikroorganizmów antagonistycznych i owadobójczych w celu zastosowania ich w integrowanym zwalczaniu chorób i szkodników roślin” (koordynator strony polskiej).
 • 2003–2005, Grant zamawiany KBN „Różnorodność biologiczna: geneza i funkcje” – wykonawca zadania badawczego: Różnorodność modelowych zespołów organizmów glebowych” (kierownik zadania badawczego dr Krassimira Ilieva-Makulec CBE PAN).
 • 2003–2005, Grant miasta stołecznego Warszawy „Monitoring zanieczyszczenia środowiska życia mieszkańców Warszawy oparty na biologicznej i chemicznej analizie kurzu w pomieszczeniach zamkniętych” – wykonawca (kierownik dr hab. Andrzej Tatur CBE PAN).
 • 2007–2010, Projekt badawczy specjalny w ramach IV Międzynarodowego Roku Polarnego „Gatunki obce w Antarktyce” (kierownik zadania badawczego „Analiza propaguli grzybów”).
 • 2011–2014, Grant Lasów Państwowych „Ekosystem leśny na gruntach porolnych – ocena skuteczności wybranych zabiegów rekultywacyjnych po 30 latach od ich zastosowania w borach sosnowych Polski pn-zach.”, kierownik projektu – dr inż. Taida Tarabuła (SGGW), wykonawca zadania badawczego „Aktywność enzymatyczna gleb oraz respiracja gleby ex situ”.

Wykaz najważniejszych Publikacji (ostatnie 5 lat)

 • Augustyniuk-Kram A., Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M. 2013. An analysis of fungal propagules transported to the Henryk Arctowski Station. Polish Polar Research 34(3):269-278.
 • Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A. 2013. Alien invertebrates transported accidentally to the Polish Antarctic Station on cargo and fresh foods. Polish Polar Research 34(1):55-66.
 • Augustyniuk-Kram A., Mazurkiewicz I., Kram K.J., Uss G. 2013. Struktura gatunkowa grzybów owadobójczych w glebie rezerwatu Jata [Species structure of entomopathogenic fungi in the soil of Jata Nature Reserve]. Sylwan 157(8): 572-577.
 • Augustyniuk-Kram A., Dmowska E. 2013. Spectrum and Concentration of Culturable Fungi in House Dust from Flats in Warsaw, Poland. Aerosol and Air Quality Research 13(5):1438-1447.
 • Lityńska-Zając M., Chwedorzewska K., Olech M., Korczak-Abshire M., Augustyniuk-Kram A. 2012. Diaspores and phyto-remains accidentally transported to the Antarctic Station during three expeditions. Biodiversity and Conservation 21:3411-3421.
 • Augustyniuk-Kram A., Popowska-Nowak E. 2012. Kierunki aktualnych i przyszłych badań nad grzybami owadobójczymi – pasożytnictwo grzybów na owadach w teorii i praktyce, w: Skrzecz I., Sierpińska A. (red.), Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce, Instytut Badawczy Leśnictwa, 201-213.
 • Augustyniuk-Kram A. 2012. Rolnictwo ekologiczne a właściwości gleby i jej różnorodność biologiczna. Studia Ecologiae et Bioethicae 10 (1): 45-63.
 • Lityńska-Zając M., Chwedorzewska K., Olech M., Korczak-Abshire M., Augustyniuk-Kram A. 2012. Diaspores and phyto-remains accidentally transported to the Antarctic Station during three expeditions. Biodiversity and Conservation 21:3411-3421.
 • Augustyniuk-Kram A., Kram K.J. 2012. Entomopathogenic Fungi as an Important Natural Regulator of Insect Outbreaks in Forests (Review), in: Blanco J.A., Lo Y.-H. (eds.), Forest Ecosystems – More than Just Trees, INTECH, Rijeka, 265-294.
 • Augustyniuk-Kram A. 2011. The parasite-host system as exemplified by the interactions between entomopathogenic fungus and insect. Studia Ecologiae et Bioethicae 9(1):51-68.