Magdalena Grudziecka
Magdalena Grudziecka

Magdalena Grudziecka

Specjalizacja

rozwiązywanie konfliktów, mediacje

Przebieg Pracy zawodowej

 • 1994–2004, Praca w firmach komercyjnych na stanowiskach kierowników sprzedaży i marketingu.
 • 2004–2005, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji prowadzenie szkoleń z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • 2004, Staż przy Parlamencie Europejskim. Członkini stałej grupy: AGIS Programme European Commission – Directorate for Justice and Home Affairs, mającej na celu przygotowanie programów szkoleniowych dla sędziów, prokuratorów i policji krajów Unii.
 • 2006 – obecnie Program COSTA, AGIS Programme European Commission – Directorate for Justice and Home Affairs – mającej m.in. na celu przygotowanie programów szkoleniowych dla sędziów, prokuratorów i policji krajów Unii. Program  Accessibility and Initiation of Restorative Justice. Udział konferencjach i sympozjach naukowych m.in. w Norwegii, Mołdawii, Ukrainie, Bułgarii, European Union Agency for Fundamental Rights, Bruksela, Parlament Europejski i innych krajach.
 • 2006-2010, Narodowy Fundusz Zdrowiaszkolenia dla lekarzy – szefów działów zakażeń w szpitalach (komunikacja, negocjacje, mediacja) oraz szkolenia dla pielęgniarek w ramach specjalizacji zawodowej (psychologii i socjologii).
 • 2005–2011, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji.
 • od 2013, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji.
 • Przeprowadziła ponad 1900 mediacji z różnego zakresu: w sprawach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, społecznych, oświatowych, pracowniczych, w tym ze związkami zawodowymi.
 • Jest trenerem i superwizorem mediatorów Polskiego Centrum Mediacji, prowadziła szkolenia m.in. dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (szkolenia z mediacji rodzinnych).
 • 2006, program dla kuratorów sądowych,
 • 2009–2010, szkolenia dla sędziów,
 • 2010–2011, szkolenia e-learningowe dla sądownictwa,
 • 2010, szkolenia dla prokuratorów okręgu radomskiego; szkolenie z zakresu mediacji karnych dla prokuratorów – koordynatorów ds. mediacji wszystkich Apelacji Prokuratorskich.
 • 2010, Szkolenia z zakresu mediacji dla aplikantów kuratorskich okręgu warszawskiego.
 • 2008, 2009, Szkolenia z zakresu mediacji dla kuratorów okręgu siedleckiego.
 • AGH w Krakowie – obecnie 10 edycja studiów podyplomowych z mediacji – zajęcia z mediacji rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych.
 • KUL w Lublinie – obecnie 6 edycja studiów podyplomowych z mediacji na Wydziale Nauk Społecznych i Psychologii – zajęcia z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, KUL w Lublinie – Wydział Prawa – pierwsza edycja studiów podyplomowych oraz kursy z mediacji – zajęcia z mediacji rodzinnych, cywilnych – gospodarczych i pracowniczych.
 • Uczelnia Łazarskiego – obecnie 6 edycja studiów podyplomowych z mediacji – zajęcia z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych.
 • Szkoła Wyższa Ateneum w Gdańsku – obecnie 5 edycja studiów podyplomowych z mediacji – zajęcia z mediacji rodzinnych.
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – zajęcia z mediacji pracowniczych i gospodarczych.
 • UKSW w Warszawie – szkolenie z zakresu mediacji dla studentów, Uniwersytet Łódzki – szkolenie z zakresu mediacji na studiach podyplomowych, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa, Wydział Psychologii – warsztaty z mediacji dla studentów Kół Naukowego.
 • Szkolenia z zakresu mediacji dla UOKiK, KNF (mediacje gospodarcze), ROPS w Katowicach (mediacje rodzinne), szkoły województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskie, śląskiego (mediacje oświatowe).
 • Izby Celne i Ministerstwo Finansów, PKO BP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – szkolenia z zakresu mediacji pracowniczych2013/2016.
 • Pracodawcy.pl – szkolenia z zakresu mediacji pracowniczych i sporów zbiorowych 2012.
 • NSZZ Solidarność – szkolenia dla 5 grup po 20 osób z zakresu mediacji pracowniczych i sporów zbiorowych.
 • The International Organization for Migration (mediacje międzykulturowe).
 • Realizator i współautor projektu „Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju” –projekt przeznaczony dla osób prowadzących negocjacje i mediacje związane z ekologią, inwestycjami w infrastrukturę, zrównoważonym rozwojem. Projekt realizowany był ze środków europejskim poprzez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i firmą CE2 Centrum Edukacji.
 • 2009, Szkolenia mediatorów z Ukrainy.
 • od 2006, Szkolenia i warsztaty z mediacji organizowane przez Polskie Centrum Mediacji – 5 edycji rocznie.

Pełnione funkcje

 • 2005–2011, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji.
 • 2011 – 2013, Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji.
 • od 2013, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji.

Granty/Badania (najważniejsze)

 • Realizator i współautor projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju” projekt przeznaczony dla osób prowadzących negocjacje i mediacje związane z ekologią, inwestycjami w infrastrukturę, zrównoważonym rozwojem. Projekt realizowany był ze środków europejskim poprzez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i firmą CE2 Centrum Edukacji.

Wykaz najważniejszych Publikacji (ostatnie 5 lat)

 • Współautorka materiałów szkoleniowych – skryptów z zakresu mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rówieśniczych i oświatowych, m.in. dla Wydziału Prawa – Katedra Negocjacji i Mediacji KUL 2011/2012, dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Wydziału Zarządzania AGH, Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego i wiele innych. Od kwietnia 2008 roku współodpowiedzialna warz z Jerzym Książkiem za merytoryczną redakcję kwartalnika „Mediator”.
 • Grudziecka M., Książek J. 2014. Mediacja i konferencje sprawiedliwości naprawczej w Polsce z perspektywy doświadczeń praktyków, w: Jezierska B., Rejzner A., Szczepaniak P, Szecówka A. (red.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacji w nurtach inkluzji, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Grudziecka M., Książek J. 2010. Mediacje pracownicze. Mediator 3(50).
 • Grudziecka M., Książek J. 2010. Współpraca mediator – pełnomocnik. Mediator 3(50).
 • Grudziecka M., Książek J. 2011. Mediacje w sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynów karalnych. Mediator 2(53).
 • Grudziecka M. 2012. Mediacja w sytuacjach przemocy domowej na tle doświadczeń polskich i zagranicznych (zagadnienia wybrane w postępowaniu uproszczonym), w: Gil D. (red.), Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Grudziecka M., Książek J. 2015. Konferencja sprawiedliwości naprawczej, w: Mazowiecka L. (red.), Unijne standardy programów sprawiedliwości, Wolters Kluwer, Warszawa.