Mgr Maciej Sierakowski
Mgr Maciej Sierakowski

Mgr Maciej Sierakowski

Specjalizacja

biochemia, ekotoksykologia

Wykształcenie

od 2012, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studia doktoranckie.

2005–2010, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierunek ochrona środowiska, magister.

2000–2005, Technikum Ochrony Środowiska Nr 1 w Warszawie, tytuł zawodowy: technik ochrony środowiska ze specjalizacją chemiczną uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Przebieg Pracy zawodowej

2012, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współprowadzenie zajęć z biochemii, ekotoksykologii.

2014, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Bromatologii – staż, praca analityczna w laboratorium, obsługa HPLC i innych urządzeń pomiarowych, opieka nad laboratorium.

2012 –2014, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Bromatologii – etat naukowo-techniczny, praca analityczna w laboratorium, obsługa HPLC i innych urządzeń pomiarowych, opieka nad laboratorium.

2011, Centrum Badań Ekologicznych PAN, staż, udział w projektach badawczych dotyczących globalnego ocieplenia i wirusów Hanta, praca terenowa, laboratoryjna, tworzenie baz danych.

2010, Polimer-Instal Sp. z.o.o. w Warszawie – praktyki zawodowe, budowa i projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

2004, Filtry Warszawskie na Lindleya – praktyki zawodowe, szeroki zakres obowiązków w laboratorium, pełnienie obowiązków na wszystkich ciągach technologicznych.