Nabór na studia

Procedura naboru uczestników studiów podyplomowych opisana jest w Regulaminie Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (z dnia 23 kwietnia 2009 r. w §3). Zgodnie z  przepisami UKSW:

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.
 2. Przyjęcia na studia podyplomowe na Uniwersytecie odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.
 3. Rejestracja kandydatów dokonywana będzie w systemie internetowym UKSW podyplomowe.uksw.edu.pl.
 4. Uwaga: Dodatkowa rejestracja na studia odbywa się poprzez stronę https://podyplomowe.uksw.edu.pl w dniach 19-22.12.2017.
 5. Informacja o zakwalifikowaniu na studia pojawi się na koncie uczestnika dnia 27 grudnia 2017  r. w systemie rejestracyjnym (podyplomowe.uksw.edu.pl)
 6. Do 15 stycznia 2018 zakwalifikowane osoby muszą powinien złożyć komplet dokumentów w sekretariacie studiów. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów I, II stopnia lub magisterskich jednolitych,
 • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
 • po potwierdzeniu kwalifikacji na studia dowód wpłaty za cały tok studiów podyplomowych
 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan.
 2. Na podstawie decyzji Dziekana wydawana będzie Karta Uczestnika Studiów Podyplomowych UKSW.

Pobierz kwestionariusz osobowy

pdfdoc

 

 

Koszt studiów

Studia „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” w znacznej części finansowane są przez NFOŚiGW.

Dlatego całościowy koszt studiów wynosi jedynie 685 PLN


Wpłaty za całość studiów należy dokonać do 15 stycznia 2018 r. na konto:

96 1090 1014 0000 0001 3295 0382
UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Tytuł wpłaty: Imię, Nazwisko, studia podyplomowe ‘Monitoring i negocjacje’.


Zakwaterowanie

Ponieważ pragniemy, aby studia obejmowały cały obszar kraju, dlatego proponujemy 10 osobom, które mieszkają powyżej 150 km od Warszawy darmowy pobyt w hotelu nieopodal kampusu UKSW (przy ul. Wóycickiego)!

O przyznaniu noclegu decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata pokrywa nocleg podczas zjazdów (piątek-sobota). W przypadku zainteresowania korzystania z noclegu należy dołączyć podanie z uzasadnieniem.