Tytuł Przedmiotu: Techniki rozwiązywania problemów w komunikacji
Wykładowca Mgr Ilona Skoczeń
Rodzaj zajęć Ćwiczenia
Skrócony opis Przedmiot ma na celu zapoznanie się z szeregiem technik, które są przydatne w rozwiązywaniu problemów w komunikacji międzyludzkiej. Zaprezentowane zostaną czynniki psychologiczne i społeczne składające się na proces efektywnej komunikacji. Uczestnicy będą mieli okazję do analizy studium przypadku oraz do przećwiczenia zapoznanych technik podczas pracy w grupie.
Literatura 1) Alberti R., Emmons M. 2007. Asertywność – sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

2) Maj-Osytek M. 2014. Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała.  Samo sedno, Warszawa.

3) Tomczyk J. 2014. Inteligencja emocjonalna. Jak panować nad uczuciami? Samo sedno, Warszawa.

4) Nęcki Z. 2009. Negocjacje i komunikowanie – problematyka wzajemnie splątana, w: Nęcki Z., Błaszczyk K., Uździcki R. (red.), Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne. Adam Marszałek, Toruń, 55–62.

Zakres tematów Ćwiczenia (8h):

1.  Komunikacja interpersonalna (1h).

2.  Charakterystyka powstawania konfliktu (1h).

3.  Podstawowe błędy atrybucji (1h).

4.  Metody i techniki rozwiązywania problemów (1h).

5.  Postawa asertywna (1h).

6.  Konstruktywna informacja zwrotna (1h).

7.  Komunikacja werbalna i niewerbalna (1h).

8.  Inteligencja emocjonalna (1h).