Terminy zjazdów 2018/2019

Lp. Data zjazdu Godziny Wykładowca Przedmiot
I semestr
Zajęcia realizowane online dr Katarzyna Iwińska Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska wykład
Zjazd I 2018-02-23 15:00 – 15:45 dr hab. Jacek Tomczyk/dr Dominika Dzwonkowska Inauguracja studiów wykład
15:45 – 18:15 dr Hanna Mańkowska-Pliszka Środowisko naturalne a funkcjonowanie człowieka wykład
18:30 – 20:00
2018-02-24 9:00 – 10:30 dr Anna Augustyniuk-Kram Monitoring stanu środowiska glebowego na podstawie wskaźników biochemicznych i mikrobiologicznych wykład
10:45 – 12:15
12:30 – 13:15
13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa
14:15 – 15:00 prof. dr hab. Krzysztof Opaliński Monitoring jakości wód płynących wykład
15:00 – 16:30
16:45 – 18:15
Zjazd II 2018-03-09 14:15 – 15:45 dr Krassimira Ilieva-Makulec Biomonitoring stanu środowiska glebowego wykład
16:00 – 17:30
17:45-18:30
18:30 – 20:00 dr Monika Bukacińska Metody czynnej ochrony gatunkowej wykład
20:15 – 21:00
2018-03-10 9:00 – 10:30 dr Izabella Olejniczak Metody monitoringu fauny wykład
10:45 – 12:15
12:30 – 13:15
13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa
14:15 – 15:00 dr Jan Sandner Monitoring atmosfery wykład
15:00 – 16:30
16:45 – 18:15 prof. dr hab. Andrzej Kulczycki Technologie i systemy przyjazne środowisku wykład
18:30 – 20:00
Zjazd III 2018-03-23 15:00 – 16:30 mgr inż. Małgorzata Mickiewicz Zarządzanie obszarami przyrodniczo cennymi i chronionymi wykład
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
2018-03-24 9:00 – 10:30 mgr inż. Małgorzata Mickiewicz Zarządzanie obszarami przyrodniczo cennymi i chronionymi wykład
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00 dr Hanna Mańkowska-Pliszka (I grupa)/mgr Maciej Sierakowski (II grupa) Środowisko naturalne a funkcjonowanie człowieka (I grupa)/Monitoring zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych (II grupa) ćwiczenia
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 dr Hanna Mańkowska-Pliszka (I grupa)/mgr Maciej Sierakowski (II grupa) Środowisko naturalne a funkcjonowanie człowieka (I grupa)/Monitoring zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych (II grupa) ćwiczenia
16:45 – 18:15
Zjazd IV 2018-04-06 15:00 – 16:30 mgr Maciej Sierakowski (I grupa)/dr Hanna Mańkowska-Pliszka (II grupa) Monitoring zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych (I grupa)/Środowisko naturalne a funkcjonowanie człowieka (II grupa) ćwiczenia
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
2018-04-07 9:00 – 10:30 dr Anna Augustyniuk-Kram (I grupa)/dr Krassimira Ilieva-Makulec i mgr Kamil Karaban (II grupa) Monitoring stanu środowiska glebowego na podstawie wskaźników biochemicznych i mikrobiologicznych (I grupa)/Biomonitoring stanu środowiska glebowego (II grupa) ćwiczenia
10:45 – 12:15
12:30 – 13:15
13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa
14:15 – 15:00 dr Krassimira Ilieva-Makulec i mgr Kamil Karaban (I grupa)/dr Anna Augustyniuk-Kram (II grupa) Biomonitoring stanu środowiska glebowego (I grupa)/Monitoring stanu środowiska glebowego na podstawie wskaźników biochemicznych i mikrobiologicznych (II grupa ćwiczenia
15:00 – 16:30
16:45 – 18:15
Zjazd V 2018-04-20 15:00 – 16:30 dr Anna Augustyniuk-Kram (I grupa)/dr Krassimira Ilieva-Makulec  i mgr Kamil Karaban (II grupa) Monitoring stanu środowiska glebowego na podstawie wskaźników biochemicznych i mikrobiologicznych (I grupa)/Biomonitoring stanu środowiska glebowego (II grupa) ćwiczenia
16:45 – 17:30
17:30 – 18:15 dr Krassimira Ilieva-Makulec  i mgr Kamil Karaban (I grupa)/dr Anna Augustyniuk-Kram (II grupa) Biomonitoring stanu środowiska glebowego (I grupa)/Monitoring stanu środowiska glebowego na podstawie wskaźników biochemicznych i mikrobiologicznych (II grupa ćwiczenia
18:30 – 20:00
2018-04-21 9:00 – 10:30 prof. dr hab. Krzysztof Opaliński (I grupa – 10 h)/mgr inż. Małgorzata Mickiewicz (II grupa – 7) Monitoring jakości wód płynących (I grupa)/Zajęcia terenowe w Kampinoskim Parku Narodowym (II grupa) zajęcia terenowe/wykład
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:30
16:45 – 18:15
Zjazd VI 2018-05-11 15:00 – 16:30 dr hab. Krystyna Góralczyk (I grupa)/dr Izabella Olejniczak (II grupa) Monitoring jakości wód (I grupa)/Metody monitoringu fauny (II grupa) ćwiczenia
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
2018-05-12 9:00 – 10:30 mgr inż. Małgorzata Mickiewicz (I grupa – 7 h)/prof. dr hab. Krzysztof Opaliński (II grupa – 10) Zajęcia terenowe w Kampinoskim Parku Narodowym (I grupa)/Monitoring jakości wód płynących (II grupa) zajęcia terenowe/wykład
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:30
16:45 – 18:15
Zjazd VII 2018-05-25 15:00 – 16:30 dr Izabella Olejniczak (I grupa)/dr hab. Krystyna Góralczyk (II grupa) Metody monitoringu fauny (I grupa)/Monitoring jakości wód  (II grupa) ćwiczenia
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
2018-05-26 9:00 – 10:30 dr Monika Bukacińska Wyjazd na zajęcia terenowe – wyjazd do Kobylnicy zajęcia terenowe
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00
15:00 – 16:30
Zjazd VIII 2018-06-08 15:00 – 16:30 mgr Maciej Sierakowski (I grupa)/dr Jan Sandner (II grupa) Monitoring zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych (I grupa)/Monitoring atmosfery (II grupa) ćwiczenia
16:45 – 17:30
17:30 – 18:15 mgr Maciej Sierakowski (I grupa)/dr Jan Sandner (II grupa) Monitoring zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych (I grupa)/Monitoring atmosfery (II grupa) ćwiczenia
18:30 – 20:00
20:00 – 20:45
2018-06-09 9:00 – 10:30 dr Jan Sandner (I grupa)/mgr Maciej Sierakowski (II grupa) Monitoring atmosfery (I grupa)/Monitoring zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych (II grupa) ćwiczenia
10:45 – 12:15
12:15 – 13:15 Przerwa obiadowa
13:15 – 14:45 dr Jan Sandner (I grupa)/mgr Maciej Sierakowski (II grupa) Monitoring atmosfery (I grupa)/Monitoring zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych (II grupa) ćwiczenia
15:00 – 15:45
Zjazd IX 2018-06-15 15:00 – 16:30 dr Maciej Ciechomski (I grupa)/mgr Magdalena Grudziecka (II grupa) Mediacje w konfliktach społecznych (I grupa)/Mediacje w konfliktach społecznych i gospodarczych (II grupa) ćwiczenia
16:45 – 17:30
17:30 – 18:15 mgr Magdalena Grudziecka (I grupa)/dr Maciej Ciechomski (II grupa) Mediacje w konfliktach społecznych i gospodarczych (I grupa)/Mediacje w konfliktach społecznych (II grupa) ćwiczenia
18:30 – 20:00
2018-06-16 9:00 – 10:30 dr Anna Augustyniuk-Kram (I grupa)/dr Krassimira Ilieva-Makulec  i mgr Kamil Karaban (II grupa) Monitoring stanu środowiska glebowego na podstawie wskaźników biochemicznych i mikrobiologicznych (I grupa)/Biomonitoring stanu środowiska glebowego (II grupa) ćwiczenia
10:45 – 11:30
11:30 – 12:15 dr Krassimira Ilieva-Makulec  i mgr Kamil Karaban – 1 h(I grupa)/dr Anna Augustyniuk-Kram (II grupa) Biomonitoring stanu środowiska glebowego (I grupa)/Monitoring stanu środowiska glebowego na podstawie wskaźników biochemicznych i mikrobiologicznych (II grupa ćwiczenia
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 dr Katarzyna Iwińska Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska wykład
16:45 – 18:15
18:30 – 19:30 Test I część
II semestr
Zajęcia realizowane online dr Agnieszka Klimska Edukacja wobec konfliktów środowiska społeczno-przyrodniczego ćwiczenia
Zajęcia realizowane online prof. dr hab. Andrzej Kulczycki Technologie i systemy przyjazne środowisku wykład
Zjazd X 2018-10-05 15:00 – 16:30 dr Grzegorz Embros Zarządzanie środowiskiem w strategii systemowej wykład
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
2018-10-06 9:00 – 10:30 dr Agata Kosieracka-Federczuk Prawo ochrony środowiska – monitoring i konflikty wykład
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 dr Agata Kosieracka-Federczuk Prawo ochrony środowiska – monitoring i konflikty wykład
15:45 – 17:15
Zjazd XI 2018-10-19 15:00 – 16:30 dr Grzegorz Embros Zarządzanie środowiskiem w strategii systemowej wykład
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00 dr Marcin Klimski  Praktyczny wymiar edukacji środowiskowej wykład
20:15 – 21:00
2018-10-20 9:00 – 10:30 mgr Ilona Skoczeń (I grupa)/ dr Katarzyna Iwińska (II grupa) Techniki rozwiązywania problemów w komunikacji (I grupa)/Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska (II grupa) ćwiczenia
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00 dr Katarzyna Iwińska (I grupa)/mgr Ilona Skoczeń (II grupa) Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska (I grupa)/Techniki rozwiązywania problemów w komunikacji (II grupa) ćwiczenia
14:15 – 15:45
15:45-16:45 Przerwa obiadowa
16:45 – 18:15 dr Marcin Klimski  Praktyczny wymiar edukacji środowiskowej wykład
Zjazd XII 2018-11-16 15:00 – 16:30 mgr Marcin Piechota Negocjacje z elementami teorii decyzji wykład
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
20:15 – 21:00
2018-11-17 9:00 – 10:30 mgr Ilona Skoczeń (I grupa)/ dr Katarzyna Iwińska (II grupa) Techniki rozwiązywania problemów w komunikacji (I grupa)/Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska (II grupa) ćwiczenia
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00 dr Katarzyna Iwińska (I grupa)/mgr Ilona Skoczeń (II grupa) Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska (I grupa)/Techniki rozwiązywania problemów w komunikacji (II grupa) ćwiczenia
14:15 – 15:45
Zjazd XIII 2018-11-30 15:00 – 16:30 dr Maciej Ciechomski (I grupa)/mgr Magdalena Grudziecka (II grupa) Mediacje w konfliktach społecznych (I grupa)/Mediacje w konfliktach społecznych i gospodarczych (II grupa) ćwiczenia
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
2018-12-01 9:00 – 10:30 mgr Magdalena Grudziecka (I grupa)/dr Maciej Ciechomski (II grupa) Mediacje w konfliktach społecznych i gospodarczych (I grupa)/Mediacje w konfliktach społecznych (II grupa) ćwiczenia
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 dr Marcin Klimski  Praktyczny wymiar edukacji środowiskowej wykład
16:45 – 18:15
18:15 – 19:00
Zjazd XIV 2018-12-14 15:00 – 16:30 dr Maciej Ciechomski (I grupa)/mgr Magdalena Grudziecka (II grupa) Mediacje w konfliktach społecznych (I grupa)/Mediacje w konfliktach społecznych i gospodarczych (II grupa) ćwiczenia
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
2018-12-15 9:00 – 10:30 mgr Magdalena Grudziecka (I grupa)/dr Maciej Ciechomski (II grupa) Mediacje w konfliktach społecznych i gospodarczych (I grupa)/Mediacje w konfliktach społecznych (II grupa) ćwiczenia
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 prof. dr hab. Andrzej Kulczycki Technologie i systemy przyjazne środowisku wykład
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00 Test końcowy
Zjazd XV 2019-01-11 15:00 – 16:00 Test poprawkowy
16:15 – 18:15 Spotkanie końcowe
2019-01-12 9:00 – 10:30
10:45 – 11:15
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:45 – 17:15