591006-200Wykładowcy

591006-200Opiekunowie studiów

591006-200Szczegółowe informacje o wykładowcach

Dr Agnieszka Klimska
Dr Anna Augustyniuk Kram
Dr Grzegorz Embros
Dr hab Andrzej Kulczycki
Dr Hanna Mankowska-Pliszka
Dr Izabella Olejniczak
Dr Katarzyna Iwińska
Dr Krassimira Ilieva
Dr Leszek Karski
Dr Maciej Ciechomski
Dr Marcin Klimski
Dr Monika Bukacińska
Dr Tomasz Sniezek
Magdalena Grudziecka
Mgr Ilona Skoczeń
Mgr inż. Malgorzata Mickiewicz
Mgr Kamil Karaban
Mgr Maciej Sierakowski
Mgr Marcin Piechota
Prof. Krzysztof Opalinski

591006-200Szczegółowe informacje o opiekunach

Dr hab.Jacek Tomczyk
dr Dominika Dzwonkowska