Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w na usługę zakwaterowania uczestników studiów podyplomowych „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” do projektu realizowanego w Instytucie Ekologii i Bioetyki

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl  w terminie od dnia 24.01.2017 do dnia 31.01.2017 do godz. 9:00

 

Zaproszenie do składania ofert doc Formularz cenowy doc Wzór umowy doc

Informacja o rozstrzygnięciu doc Protokół doc


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 2164) na przeprowadzenie zajęć pn. „Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska”do projektu pn.: „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”, realizowanego na Wydziale Filozofi Chrześcijańskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl  w terminie do dnia 27.02.2017 r. do godz. 13.00.

Zaproszenie do składania ofertpdf   Formularz cenowydoc

Informacja o rozstrzygnięciudoc


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8  ustawy Prwao zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 2164).na na przeprowadzeniu zajęć pn. „Zarządzanie obszarami przyrodniczo cennymi i chronionymi”do projektu pn.: „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”, realizowanego na Wydziale Filozofi Chrześcijańskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl  w terminie do dnia 27.02.2017 r. do godz. 13.00

Zaproszenie do składania ofert pdf Formularz cenowy doc

Informacja o rozstrzygnięciudoc


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 2164) na przeprowadzenie zajęć pn. „Mediacje w konfliktach społecznych i gospodarczych“ w ramach projektu pn.: „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”, realizowanego na Wydziale Filozofi Chrześcijańskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl w terminie do dnia 28.02.2017 r. do godz. 13.00.

Zaproszenie do składania ofert pdfFormularz cenowydoc

Informacja o rozstrzygnięciu  doc


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 2164) na przeprowadzenie zajęć pn. „Negocjacje z elementami teorii decyzji “ w ramach projektu pn.: „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”, realizowanego na Wydziale Filozofi Chrześcijańskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl  w terminie do dnia 28.02.2017 r. do godz. 13.00.

Zaproszenie do składania ofertpdf Formularz cenowydoc

Informacja o rozstrzygnięciudoc


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 2164) na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”, realizowanego na Wydziale Filozofi Chrześcijańskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: m.sierakowski@uksw.edu.pl w terminie do dnia 01.03.2017 r. do godz. 09.00.

Zaproszenie do składania ofertpdf Formularz ofertowy  docProtokół wykonania przedmiotu umowypdf Wzór umowypdf

Informacja o roztrzygnięciu zapytania pdf


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 2164) na przeprowadzenie zajęć pn. „Środowisko naturalne a funkcjonowanie człowieka“ w ramach projektu pn.: „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”, realizowanego na Wydziale Filozofi Chrześcijańskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl  w terminie do dnia 28.02.2017 r. do godz. 13.00.

Zaproszenie do składania ofertpdf Formularz cenowydoc

Informacja o rozstrzygnięciu doc


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę pułapek żywolownych na gryzonie i lisy do projektu pn. „Studia Podyplomowe: Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych“, realizowanego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

Projekt współfinansowany ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl  w terminie do dnia 21.05.2017 r. do godz. 13.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ

Zaproszenie do składania ofertpdf Formularz ofertowy10docInformacja o unieważnieniudoc


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę pułapek żywolownych na gryzonie i lisy do projektu pn. „Studia Podyplomowe: Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych“, realizowanego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

Projekt współfinansowany ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl  w terminie do dnia 05.06.2017 r. do godz. 13.00.

Zaproszenie do składania ofertpdf Formularz ofertowydoc


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 2164) na przeprowadzenie zajęć pt. „Techniki rozwiązywania problemów w komunikacji“ w ramach projektu pn.: „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”, realizowanego na Wydziale Filozofi Chrześcijańskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pll  w terminie do dnia 20.10.2017 r. do godz. 09.00.

Zaproszenie do składania ofertpdf  Formularz ofertowydoc


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w na usługę zakwaterowania uczestników studiów podyplomowych „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” do projektu realizowanego w Instytucie Ekologii i Bioetyki

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl  w terminie od dnia 02.01.2018 do dnia 09.01.2018 do godz. 10:00

 

Zaproszenie do składania ofertdoc  Formularz ofertowydoc Wzór umowy doc

Informacja o rozstrzygnięciu doc


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w na usługę zakwaterowania 1 uczestnika studiów podyplomowych „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” do projektu realizowanego w Instytucie Ekologii i Bioetyki

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl  w terminie od dnia 05.02.2018 do dnia 12.02.2018 do godz. 10:00

Zaproszenie do składania ofertdoc  Formularz cenowydoc  Wzór umowydoc


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w na usługę zakwaterowania 1 uczestnika studiów podyplomowych „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” do projektu realizowanego w Instytucie Ekologii i Bioetyki

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: j.tomczyk@uksw.edu.pl  w terminie od dnia 26.02.2018 do dnia 03.03.2018 do godz. 10:00

Zaproszenie do składania ofertdocFormularz cenowydoc Wzór umowydoc